Realizujeme práce


- zemné práce
- búracie práce
- výstavba inžinierskych sietí
- zriaďovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky
- výstavba kanalizačných sietí všetkých parametrov
- výstavba vodných diel a nádrží, úprava vodných tokov
- čistenie a údržba komunikácií
- oplotenie areálov a komunikácií