PONUKA SLUŽIEB
- Zemné práce

- Búracie práce

- Výstavba inžinierskych stieti

- Zriaďovanie všetkých konštrukčných

vrstiev vozovky

- Výstavba kanalizačných sieti

všetkých parametrov

- Výstavba vodných diel a nádrží,

- Úprava vodných tokov

- Čistenie a údržba komunikácií

- Oplotenie areálov a komunikácií